کوانتومتر CSAN

دستگاه طیف سنج نوری که برخی آنرا کوانتومتر می نامند از جمله سیستم های آنالیز دقیق برای فلزات است که قابلیت آنالیز آلیاژ ها را با دقت زیاد دارد و همه عناصر آلیاژی موجود در نمونه را تعیین میکند (آناليزكيفی) همچنین غلظت عناصر می تواند به وسیله اندازه گیری شدت خطوط به دست آید  (آناليزكمی).

این سیستم که در آن بر اساس تخلیه الکتریکی نشری، آنالیز انجام میگیرد متداول ترین نوع آنالیز برای صنعت متالورژی است. از ‏مشخصات کوانتومتر انحصاری بودن برای قطعات فلزی میباشد. ‎در این تکنیک تخلیه الکتریکی بین الکترود مصرفی و نمونه انجام می شود. معمولا الکترودها از جنس تنگستن ‏انتخاب می شوند.

© Control System Abzar Novin . All Rights Reserved

طراحی سایت و بهینه سازی سایت