تصفیه گاز آرگونSIRCAL

 

اکثر گازهای بی اثر (به ویژه آرگون)که به شکل کپسول جهت استفاده دستگاه های آنالیز در صنعت وجود دارند، در معرض آلودگی هستند.(گاز از یک مانومتر عبور می کند و در نتیجه بارها در معرض آلودگی قرار می گیرد)، سپس وارد سیستم دستگاه های آنالیز می شود که این موارد سبب ناکارآمدی دستگاه های آنالیز از قبیل کوانتومتر  GC ، ICP ... می گردند.

نصب یک عدد فیلتر گاز آرگون در خط ، بین کپسول گاز و دستگاه آزمایشگاهی این اطمینان را ایجاد می کند که ناخالصی های گاز موجود در کپسول به حداقل برسد.

 

 

 

 

© Control System Abzar Novin . All Rights Reserved

طراحی سایت و بهینه سازی سایت