XRF

b vt Voith-in-Cement-Industry 1280x300

 

 

امروزه دستگاه های آنالیزXRF  کاربردهای بسیاری درصنایع مختلف پیدا کرده،به گونه ای که از اساسی ترینسیستم های مورد نیاز آزمایشگاه های صنعتی جهت کنترل کیفیت و همچنین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهت بررسی و تحقیق در زمینه های مختلف علوم می باشد. دستگاه های XRF با دو تکنولوژی ED (Energy Dispersive) و WD (Wavelenght Dispersive)  ارائه می گردند که بسته به نیاز صنایع به میزان دقت، دوام و کیفیت آنالیز قابل انتخاب خواهند بود.

شرکت کنترل سیستم ابزار نوین با همکاری با بهترین کمپانی های جهان سعی نموده به نیاز صنایع و مراکز تحقیقاتی پاسخی در خور شأن ارائه نماید.