پمپ خلأ

پمپ خلأ دستگاهی است که مولکول های گاز را از یک محیط بسته حذف نموده. پمپ ها به طور گسترده با توجه به روش کار آنها به سه دسته تقسیم می شوند:

پمپ های جابجایی مثبت که در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می پذیرد. در این پمپ ها به ازای هر دور چرخش محور، مقدار معینی از سیال به سمت خروجی ارسال می شود. پمپ های توربومولکولار که شبیه یک کمپرسور عمل می کند و با سرعت بسیار بالا می چرخند. حرکت سریع پره های روتور نسبت به پره های ثابت مکش بالایی را ایجای می کنند. و پمپ های تله ای (Entrapment) که با ایجاد تله به شکل های مختلف مانند تله سرما، موجب چگالش ذرات روی بدنه فلزی می‌شوند. کرایو پمپ‌ها (پمپ‌ها سرمایشی) از این دسته‌اند.

پمپ های خلأ به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند از جمله در آزمایشگاه های صنعتی برای ایجاد خلأ در دستگاه های آنالیز، صنایع نفت و پتروشیمی به منظور تقطير تحت خلأ،  فيلتراسيون تحت خلأ، راكتورهای تحت خلأ، تغليظ و بازيافت فرآورده ها، در صنایع شیمیایی و دارویی برای خشک کردن مواد تحت خلأ، راكتورهای تحت خلأ، فيلتراسيون تحت خلأ، تقطير تحت خلأ، استريليزه کردن، كريستاليزاسيون، هواگيری، گاز زدايی، در صنایع معدنی و فلزات برای فيلتراسيون تحت خلأ، گاز زدايی و هواگيری، ريخته گری تحت خلأ، حمل ورقهای فولادی و غیره