XRF

 

امروزه دستگاههای آنالیزXRF  کاربردهای بسیاری درصنایع مختلف پیدا کرده،به گونه ای که از اساسی ترینسیستم های مورد نیاز آزمایشگاههای صنعتی جهت کنترل کیفیت و همچنین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتیجهت بررسی و تحقیق در زمینه های مختلف علوم می باشد. دستگاه های XRF با دو تکنولوژی ED و WD  ارائه می گردند که بسته به نیاز صنایع به میزان دقت و دوام و کیفیت و آنالیز قابلانتخاب خواهند بود.

 

شرکت کنترل سیستم ابزار نوین با همکاری با بهترین کمپانی های جهان سعی نموده به نیاز صنایع و مراکزتحقیقاتی پاسخی در خور شأن ارائه نماید.

 

9900 Perform'x  Optim'x Quant'x  XMF-104